Pytania i odpowiedzi

Kto zobligowany jest do przekazywania danych do Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (SEZOZ)?

Alternate Text

Czy niepubliczne podmioty lecznicze, nie posiadające kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, zobligowane są do przekazywania i informacji w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia?

Alternate Text

Gdzie znajdę wykaz wyrobów medycznych oraz środków ochrony osobistej objętych obowiązkiem raportowania w SEZOZ?

Alternate Text

Skąd pozyskać hasło do logowania do SEZOZ

Alternate Text

Jakie wyroby medyczne podlegają zgłoszeniu do SEZOZ?

Alternate Text

Jakie warunki techniczne musi spełniać Podmiot, aby mógł zgłosić wyrób medyczny lub środek ochrony osobistej?

Alternate Text

Jeśli podmiot leczniczy nie posiada wyrobów medycznych oraz środków ochrony osobistej wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2021r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji, musi logować się do SEZOZ i wprowadzać informacje o ich braku?

Alternate Text

Jakie środki ochrony osobistej podlegają zgłoszeniu do SEZOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2021r.?

Alternate Text

Nastąpiła pomyłka przy wprowadzaniu danych na formularzu wyrobu medycznego, co teraz?

Alternate Text

Jak uruchomić system ewidencji łóżek COVID-19?

Alternate Text

Czy jeśli podmiot leczniczy posiada w swoich strukturach wyroby medyczne, które nie są jego własnością, są natomiast użyczone lub leasingowane, to czy o tym fakcie również należy zaraportować?

Alternate Text

Co się stało z wyrobami medycznymi które wprowadziłem do SEZOZ?

Alternate Text

Jak wygląda proces dodawania użytkownika/uprawnień do SEZOZ?

Alternate Text

Jak w środkach ochrony osobistej ma być wprowadzana ilość produktów podwójnych tj. rękawiczki? Czy liczone są one na sztuki(pojedynczo)? Czy jako para?

Alternate Text

W jaki sposób uzyskać uprawnienia do systemu ewidencji łóżek COVID-19?

Alternate Text

Czy w SEZOZ należy raportować dane o pacjentach COVIDowych?

Alternate Text

Od kiedy należy raportować zmiany zakresu informacji gromadzonych w SEZOZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2022 r.?

Alternate Text

Jakie środki ochrony osobistej podlegają zgłoszeniu do SEZOZ zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 17 sierpnia 2022 r.?

Alternate Text

Jakie środki ochrony osobistej podlegają zgłoszeniu do SEZOZ zgodnie z nowym rozporządzeniem MZ z dnia 17 sierpnia 2022 r.?

Alternate Text

Jakie zużyte środki ochrony osobistej podlegają zgłoszeniu do SEZOZ zgodnie z nowym rozporządzeniem MZ z dnia 17 sierpnia 2022 r.?

Alternate Text