Szczegóły Instytucji Kontrolującej

Start -> Katalog Instytucji Kontrolujących -> Szczegóły

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

Numer identyfikacji w rejestrach medycznych - REGON
270211058

Status
Aktywna
Adres
Katowice
Grabowa 3

Adres uniwersalny
40172|246901|0937474|0937474|06029|267512|502083|3|

Telefon
0326044900

Adres e-mail
katowice@rio.gov.pl

WWW
www.katowice.gov.pl

Adres skrzynki podawczej
katowice@rio.gov.pl

Zasoby nad którymi sprawuje kontrolę

Wyrób medyczny

 • angiograf
 • aparat do brachyterapii HDR
 • aparat do brachyterapii LDR/MDR
 • aparat do brachyterapii PDR
 • aparat kobaltowy
 • aparat kobaltowy GAMMAKNIFE
 • aparat PET/CT
 • aparat rentgenowski do radioterapii śródoperacyjnej
 • aparat rezonansu magnetycznego
 • aparat SPECT/CT
 • aparat USG do oceny przepływów mózgowych
 • cyklotron do radioterapii protonowej oka
 • kamera GAMMA do izotopowych badań operacyjnych
 • mammograf
 • medyczny akcelerator CYBERKNIFE
 • medyczny akcelerator do radioterapii śródoperacyjnej
 • medyczny akcelerator liniowy do tomoradioterapii
 • medyczny akcelerator liniowy niskoenergetyczny lub wysokoenergetyczny
 • stacjonarny aparat rtg
 • tomograf komputerowy
 • urządzenie do pozaustrojowej oksygenacji krwi (ECMO)
 • urządzenie do bezpiecznego transportu chorych w warunkach pełnej izolacji oddechowej

Zadania specjalne