Szczegóły Instytucji Kontrolującej

Start -> Katalog Instytucji Kontrolujących -> Szczegóły

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W BIAŁYMSTOKU

Numer identyfikacji w rejestrach medycznych - REGON
050206702

Status
Aktywna
Adres
Białystok
Jana Klemensa Branickiego 13

Adres uniwersalny
15085|206101|0922410|0922410|02040|593106|778968|13|

Telefon
0857484620

Adres e-mail


WWW
www.rio.gov.pl

Adres skrzynki podawczej
/riobialystok/SkrytkaESP

Zasoby nad którymi sprawuje kontrolę

Wyrób medyczny

 • angiograf
 • aparat do brachyterapii HDR
 • aparat do brachyterapii LDR/MDR
 • aparat do brachyterapii PDR
 • aparat kobaltowy
 • aparat kobaltowy GAMMAKNIFE
 • aparat PET/CT
 • aparat rentgenowski do radioterapii śródoperacyjnej
 • aparat rezonansu magnetycznego
 • aparat SPECT/CT
 • aparat USG do oceny przepływów mózgowych
 • cyklotron do radioterapii protonowej oka
 • kamera GAMMA do izotopowych badań operacyjnych
 • mammograf
 • medyczny akcelerator CYBERKNIFE
 • medyczny akcelerator do radioterapii śródoperacyjnej
 • medyczny akcelerator liniowy do tomoradioterapii
 • medyczny akcelerator liniowy niskoenergetyczny lub wysokoenergetyczny
 • stacjonarny aparat rtg
 • tomograf komputerowy
 • urządzenie do pozaustrojowej oksygenacji krwi (ECMO)
 • urządzenie do bezpiecznego transportu chorych w warunkach pełnej izolacji oddechowej

Zadania specjalne