Szczegóły Instytucji Kontrolującej

Start -> Katalog Instytucji Kontrolujących -> Szczegóły

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Numer identyfikacji w rejestrach medycznych - REGON
000063880

Status
Aktywna
Adres
Warszawa
Wspólna 30

Adres uniwersalny
00930|146501|0918123|0918123|24885|486559|637657|30|

Telefon
0226231159

Adres e-mail
kancelaria@minrol.gov.pl

WWW
www.minrol.gov.pl

Adres skrzynki podawczej
/5s4i53wlll/SkrytkaESP

Zasoby nad którymi sprawuje kontrolę

Wyrób medyczny

 • angiograf
 • aparat do brachyterapii HDR
 • aparat do brachyterapii LDR/MDR
 • aparat do brachyterapii PDR
 • aparat kobaltowy
 • aparat kobaltowy GAMMAKNIFE
 • aparat PET/CT
 • aparat rentgenowski do radioterapii śródoperacyjnej
 • aparat rezonansu magnetycznego
 • aparat SPECT/CT
 • aparat USG do oceny przepływów mózgowych
 • cyklotron do radioterapii protonowej oka
 • kamera GAMMA do izotopowych badań operacyjnych
 • mammograf
 • medyczny akcelerator CYBERKNIFE
 • medyczny akcelerator do radioterapii śródoperacyjnej
 • medyczny akcelerator liniowy do tomoradioterapii
 • medyczny akcelerator liniowy niskoenergetyczny lub wysokoenergetyczny
 • stacjonarny aparat rtg
 • tomograf komputerowy
 • urządzenie do pozaustrojowej oksygenacji krwi (ECMO)
 • urządzenie do bezpiecznego transportu chorych w warunkach pełnej izolacji oddechowej

Zadania specjalne