Szczegóły wyrobu Medycznego

Start -> Katalog wyrobów medycznych

Aparat USG

Nazwa jednostki zgłaszającej
SZPITAL KLINICZNY IM. KS. ANNY MAZOWIECKIEJ

Adres
ul. Karowa 2, Warszawa

Regon
001372229
Miejsce stacjonowania
Nazwa podmiotu: Oddział Endokrynologii Ginekologicznej


Adres
ul. Karowa 2, Warszawa

Adres uniwersalny
00315|146510|0919810||08094|||2|

Telefon
22 5966448

Adres e-mail
sekretariat@szpitalkarowa.pl

WWW
www.szpitalkarowa.pl
Numer seryjny
SN 202D9306

Data zgłoszenia
2020-11-05