System Ewidencji
Zasobów Ochrony Zdrowia

System gromadzi i zarządza informacjami o zasobach ochrony zdrowia:

  • wyrobach medycznych
  • środkach ochrony osobistej

Raportuj i sprawdzaj liczbę łóżek dla pacjentów z COVID-19

Przejdź do Ewidencji Łóżek COVID-19

O Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (SEZOZ)

System umożliwia usługodawcom zgłoszenie zasobu do centralnego rejestru z wykorzystaniem formularzy elektronicznych. Użytkownicy mają dostęp do zintegrowanych, spójnych i wiarygodnych danych o zasobach w ochronie zdrowia. Analiza tych danych pozwala planować optymalne wykorzystanie zasobów (wyrobów medycznych, środków ochrony osobistej) w systemie ochrony zdrowia.

Dzięki SEZOZ:

  • można porównać dane o zasobach w ochronie zdrowia z danymi o realizacji świadczeń zdrowotnych
  • można sprawdzić, czy na danym terenie dostępne są określone świadczenia zdrowotne — system udostępnia informacje o liczbie i rodzaju sprzętu, który może takie świadczenie zrealizować
  • łatwiej organom finansującym podjąć decyzje co do tego, gdzie należy zakupić sprzęt medyczny
  • można sprawdzić, czy i gdzie uda zrealizować się badania przy użyciu określonego sprzętu medycznego - wystarczy po zalogowaniu sprawdzić jego lokalizację
  • znając żywotność sprzętu można planować na danym terenie jego wymianę.