Szczegóły wyrobu Medycznego

Start -> Katalog wyrobów medycznych

tomograf komputerowy

Nazwa jednostki zgłaszającej
Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna TRIO-DENT Agnieszka Laskus, Jerzy Perendyk, Michał Wojtkiewicz, Justyna Wojtkiewicz Spółka Jawna

Adres
ul. Polna 3, Warszawa

Regon
011239511
Miejsce stacjonowania
Nazwa podmiotu: Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG stomatologiczny)


Adres
Warszawa, ul. Polna 3
Telefon
+48 22 875 94 54, 501 143 721

Adres e-mail
klinika@triodent.com.pl

WWW
http://www.triodent.com.pl
Numer seryjny
WJ2101

Data zgłoszenia
2016-07-20